CHUYÊN NGÀNH: NGÔN NGỮ NGA
Mã số: 60 22 02 02 (60.22.05)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
   Chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ Ngôn ngữ Nga nhằm đào tạo những chuyên gia, không chỉ có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ xã hội, mà còn nắm vững các lĩnh vực khác nhau của lý thuyết Ngôn ngữ Nga, có trình độ cao về thực hành, có khả năng nghiên cứu, giảng dạy, làm việc độc lập, sáng tạo, có năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết những vấn đề liên quan đến lý thuyết và thực hành Ngôn ngữ Nga.
   Các mục tiêu cụ thể như sau:
   Trang bị kiến thức nâng cao về ngôn ngữ Nga, cụ thể đi sâu vào các lĩnh vực của lý thuyết Ngôn ngữ Nga như lịch sử các học thuyết Ngôn ngữ Nga, Ngữ âm tiếng Nga, Hình thái học tiếng Nga, thành ngữ tiếng Nga và đặc biệt là ngữ nghĩa học tiếng Nga.
   Nâng cao khả năng tự nghiên cứu về các lĩnh vực chuyên sâu của lý thuyết Ngôn ngữ Nga: Ngữ âm, Từ vựng, Ngữ nghĩa, Hình thái và Cú pháp tiếng Nga.
   Khả năng đáp ứng nhu cầu KT - XH, hội nhập quốc tế của HV sau khi tốt nghiệp: Học viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tốt ở mọi lĩnh vực sử dụng tiếng Nga, đặc biệt là trong giảng dạy và nghiên cứu tiếng Nga ở trình độ đại học và sau đại học.

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO THEO THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH
   Từ 1,5 năm đến 2 năm dành cho học viên đã tốt nghiệp đại học;
   Chương trình đào tạo được phân biệt hai loại: Chương trình giảng dạy môn học và chương trình nghiên cứu (được quy định tại điều 13, Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do Giám đốc ĐHQG.HCM ban hành ngày 05 tháng 01 năm 2009)

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ
   3.1.Phần kiến thức chung:
- Triết học: 05 tín chỉ
- Ngoại ngữ (là một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung): 06 tín chỉ
   3.2.Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành (bao gồm môn học bắt buộc và tự chọn):
- Số tín chỉ cơ sở và chuyên ngành yêu cầu tích luỹ đối với chương trình giảng dạy môn học phương thức I từ 25 đến 50 tín chỉ, phương thức II từ 25 đến 35 tín chỉ; chương trình nghiên cứu là từ 10 đến 15 tín chỉ.
- Số tín chỉ bắt buộc chiếm tối đa 50% tổng số tín chỉ yêu cầu tích luỹ đối với khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành. Môn Phương pháp luận NCKH chuyên ngành là môn bắt buộc đối với chương trình giảng dạy phương thức II và chương trình nghiên cứu với thời lượng tối thiểu 02 tín chỉ.
- Danh mục môn học lựa chọn có tổng số tín chỉ ít nhất bằng 150% tổng số tín chỉ yêu cầu tích luỹ đối với khối kiến thức lựa chọn
   3.3.Luận văn thạc sĩ:
- Chương trình giảng dạy theo phương thức I không yêu cầu luận văn.
- Chương trình giảng dạy theo phương thức II yêu cầu luận văn thạc sĩ có thời lượng 12 đến 15 tín chỉ.
- Chương trình nghiên cứu yêu cầu luận văn thạc sĩ có thời lượng 30 đến 45 tín chỉ và 01 bài báo khoa học về kết quả luận văn thạc sĩ do học viên cao học là tác giả chính.

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
Cử nhân Ngôn ngữ Nga

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP
Theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do Giám đốc ĐHQG.HCM ban hành theo Quyết định số 01/ QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH, ngày 05 tháng 01 năm 2009.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.