CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA NGỮ VĂN NGA

(Nhiệm kỳ 2012 - 2017)

 

I. TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

- Chi bộ liên khoa Nga - Ý - Tây Ban Nha

- Chủ tịch Công Đoàn: ThS. Trần Thị Thanh Trúc

   Email: thanhtructran@hcmussh.edu.vn

- Bí thư Đoàn Khoa: Đ/c Lê Nguyễn Hồng Nhi

   Email: hongnhi108@gmail.com

- Liên Chi hội trưởng Hội sinh viên: Đ/c Phạm Lê Duy

   Email: boxingwolf23@gmail.com


II. CHÍNH QUYỀN

1. Trưởng Khoa: TS. Bùi Mỹ Hạnh
   Phụ trách chung
   Email: buimyhanh@hcmussh.edu.vn
 
2. Phó Khoa: TS. Nguyễn Vũ Hương Chi 
   Phụ trách đào tạo
   Email: huongchinv@hcmussh.edu.vn
      
3. Phó Khoa: ThS. Dương Thị Thu Hương 
   Phụ trách công tác sinh viên
   Email: duongthuhuong@hcmussh.edu.vn


4. Các Trưởng bộ môn: 
   4.1 Bộ môn Thực hành tiếng cơ bản
ThS. Huỳnh Thị Kim Thoa

   Email: htkthoa@hcmussh.edu.vn

   4.2 Bộ môn Lý thuyết tiếngTS. Bùi Mỹ Hạnh 

   Email: buimyhanh@hcmussh.edu.vn

   4.3 Bộ môn Thực hành tiếng nâng caoTS. Nguyễn Vũ Hương Chi 

   Email: huongchinv@hcmussh.edu.vn

   4.4 Bộ môn Văn hóa - văn họcThS. Phạm Thị Thu Hà 

   Email: thuhapham@hcmussh.edu.vn


5. Cố vấn học tập:

   - ThS. Dương Thị Thu Hương
   Email: duongthuhuong@hcmussh.edu.vn

   - ThS. Huỳnh Thị Kim Thoa
   Email: htkthoa@hcmussh.edu.vn

   

6. Các bộ phận chức năng

   6.1 Giáo vụ hệ Chính quy & Sau Đại học: Huỳnh Anh Khoa

   Email: akhoa90ru@gmail.com

   6.2 Thư ký: Bùi Thị Ngọc Dung

   Email: ngocdung.xddt@gmail.com

   6.3 Admin website: Huỳnh Anh Khoa

   Email: akhoa90ru@gmail.com

 

III. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO KHOA

1. TS. Bùi Mỹ Hạnh – Trưởng Khoa – Chủ tịch
2. TS. Nguyễn Vũ Hương Chi – Phó Trưởng Khoa – Thư ký
3. ThS. Dương Thị Thu Hương — Phó Trưởng Khoa — Ủy Viên
4. ThS. Phạm Thị Thu Hà – Trưởng Bộ môn Văn hóa-Văn học – Ủy viên
5. ThS. Huỳnh Thị Kim Thoa – Trưởng Bộ môn Thực hành tiếng cơ bản – Ủy viên

 

IV. GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
      (năm học 2016-2017)
Năm I (khóa 2016): ThS. Trần Thị Thanh Trúc 
Năm II (khóa 2015): TS. Nguyễn Thị Kiều Vy
Năm III (khóa 2014): ThS. Bùi Thị Thúy Nga
Năm IV (khóa 2013): ThS. Nguyễn Anh Thư
Năm V (khóa 2012): ThS. Đỗ Thị Tuyết Nhung


V. NHÂN SỰ

Khoa Ngữ Văn Nga hiện nay gồm 14 cán bộ viên chức. Trong số Giảng viên của Khoa có: 3 Tiến sĩ, 9 Thạc sỹ, 2 Cử nhân.

STT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị

Chức danh

1

Bùi Mỹ Hạnh

1962

TS

GVC

2

Dương Thị Thu Hương

1962

ThS

GVC

3

Nguyễn Vũ Hương Chi

1977

TS

GV

4

Huỳnh Thị Kim Thoa

1962

ThS

GVC

5

Phạm Thị Thu Hà

1962

ThS

GVC

6

Đỗ Thị Tuyết Nhung

1964

ThS

GVC

7

Nguyễn Anh Thư

1965

ThS

GVC

8

Đinh Thuỵ Di

1988

ThS

GV

9

Trần Thị Thanh Trúc

1980

ThS

GV

10

Bùi Thị Thuý Nga

1979

ThS

GV

11

Nguyễn Thị Kiều Vy

1983

TS

GV

12

Trần Thị Thanh Huyền

1989

ThS

GV

13

Huỳnh Anh Khoa

1990

CN

CV

14

Bùi Thị Ngọc Dung

1990

CN

CV


Đa số Giảng viên trong Khoa đều có Bằng Đại học Ngoại ngữ thứ 2 là Anh văn, và đặc biệt có 2 Giảng viên có bằng Thạc sĩ tiếng Anh. Tất cả điều đó góp phần giúp các giảng viên đạt hiệu quả cao hơn trong chuyên môn, đặc biệt trong tình hình thực tế của Khoa đang tiến hành đào tạo song ngữ Nga – Anh.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.