Danh mục sách tham khảo tại Khoa Ngữ văn Nga (cập nhật năm 2016)

Nhấn vào đây để xem.

 

Danh mục sách đang phát hành tại Khoa Ngữ văn Nga:

1. Nguyễn Anh Thư. Nghe tiếng Nga I. NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2013. Đơn giá: 9.500

2. Trương Văn Vỹ. Đọc tiếng Nga giai đoạn bắt đầu. NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2009. Đơn giá: 15.000

3. Trương Văn Vỹ. Đọc tiếng Nga I. NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2008. Đơn giá: 15.000

4. Trương Văn Vỹ. Đọc tiếng Nga II. NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2008. Đơn giá: 23.000

5. Trương Văn Vỹ. Đọc tiếng Nga III. NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2008. Đơn giá: 27.000

6. Bùi Mỹ Hạnh. Học viết tiếng Nga I. NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2013. Đơn giá: 32.000

7. Bùi Mỹ Hạnh. Học viết tiếng Nga II. NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2006. Đơn giá: 19.000

8. Bùi Mỹ Hạnh. Cấu tạo từ tiếng Nga hiện đại. NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2003. Đơn giá: 12.000

9. Dương Thị Thu Hương. Dịch Việt - Nga (văn bản báo chí). NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2010. Đơn giá: 11.500

10. Trương Văn Vỹ. Cú pháp tiếng Nga. Câu phức. NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2010. Đơn giá: 25.000

11. Phạm Thị Thu Hà. Văn học Nga thế kỷ XIX. NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2006. Đơn giá: 24.000

12. Phạm Thị Thu Hà. Văn học Nga thế kỷ XX. NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2010. Đơn giá: 20.000

Sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa để mua sách. Lưu ý: Chuẩn bị tiền lẻ khi mua sách.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.