Đề cử sinh viên nhận học bổng của công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam năm học 2018-2019

Thông tin về việc đề cử sinh viên nhận học bổng của Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam năm 2018:

Số lượng: 4 suất


Giá trị học bổng: lO.OOO.OOOđ/suất


Điều kiện dự tuyển:


  • Sinh viên chính quy tập trung đang học tập tại Trường;
  • Điểm trung bình học tập năm học 2017 - 2018 > 7,5 và không có môn nào học lại;
  • Chưa nhận học bổng tài trợ của tổ chức nào khác trong năm học 2018 - 2019;
  • Ưu tiên các sinh viên thuộc các diện mồ côi, khuyết tật, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo,...

 

Hồ sơ dự tuyển:

  • Bảng thông tin cá nhân theo mẫu, có dán ảnh 3x4;
  • Phiếu điểm năm học 2017-2018 (sinh viên không phải nộp phiếu này);
  • Bản photo các Giấy khen, Chứng nhận về thành tích.

 

Vì thời gian triển khai học bổng gấp, Phòng CTSV đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa/ Bộ môn triển khai, tuyền chọn 01 (một) sinh viên theo đúng tiêu chuẩn của chương trình học bổng trên. Công văn đề cử và hồ sơ học bổng vui lòng gửi về Phòng CTSV trước ngày 05 tháng 12 năm 2018.

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.