Học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ

Vào tháng 12/2019 và tháng 02/2020 vừa qua đã diễn ra buổi bảo vệ luận văn thạc sỹ ngành Ngôn ngữ Nga của 02 học viên cao học: Nguyễn Lê Ánh Phương và Nguyễn Thị Linh Chi.


                                          


Dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn là TS. Bùi Mỹ Hạnh, vào ngày 17/12/2019 học viên Nguyễn Lê Ánh Phương đã bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ với đề tài: Слово "когда" в русском языке и способы передачи его значений на вьетнамский язык (на материале рассказов А.П. Чехова "Степь" и "Дама с собачкой"). Luận văn viết về từ "когда" trong tiếng Nga và các phương thức chuyển dịch nghĩa của nó sang tiếng Việt (dựa trên các truyện ngắn "Thảo nguyên và "Người đàn bà với con chó nhỏ" của nhà văn A.P. Chekhov.


                                   


Với đề tài: Обучение чтению текстов по специальности оружия на русском языке в Военно-морской академии (Phương pháp dạy đọc hiểu tiếng Nga chuyên ngành vũ khí tại Học viện Hải quân), dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Vũ Hương Chi, học viên Nguyễn Thị Linh Chi cũng đã nhận được học vi thạc sỹ Ngôn ngữ Nga với sự công nhận của Hội đồng chấm luận văn ngày 15/02/2020.

KHOA NGỮ VĂN NGA 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.