Thông báo kiểm tra thông tin nộp BHYT ngày 08/12/2016 tại cơ cở Linh Trung

>> Xem danh sách chi tiết tại đây.

Sinh viên đã nộp BHYT ngày 08/12/2016 cho cô Phan Thị Hồng Hải mà chưa điền thông tin vào danh sách tại phòng Công tác sinh viên cơ sở Linh Trung và không có tên trong danh sách nêu trên, thì khẩn trương mang biên nhận thu BHYT về phòng Công tác sinh viên cơ sở Linh Trung (gặp thầy Hải) để bổ sung thông tin vào danh sách.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.