Thông báo nộp sổ rèn luyện học kỳ 1, năm học 2016-2017

1. Sinh viên tiến hành tự chấm điểm rèn luyện học kỳ 1, năm học 2016-2017 và nộp cho Lớp trưởng. Khoa chỉ nhận sổ rèn luyện từ các Lớp trưởng, không nhận riêng lẻ.

 

2. Lớp trưởng tổ chức họp lớp để đánh giá điểm rèn luyện của từng sinh viên dựa trên các hoạt động của Khoa, Đoàn, Hội.

 

3. Lớp trưởng tổng hợp bảng điểm rèn luyện, ghi vào "Biên bản họp lớp chấm điểm rèn luyện", sau đó đưa Biên bản cho Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) xem xét và ký vào. Lưu ý: Trong Biên bản phải ghi rõ họ tên và điểm rèn luyện do lớp chấm của từng thành viên.

 

4. Lớp trưởng nộp sổ rèn luyện và Biên bản có chữ ký của GVCN về Văn phòng Khoa trước ngày 18/01/2017.

 

5. Danh sách GVCN năm học 2016-2017:

          + Năm 5: ThS. Đỗ Thị Tuyết Nhung
          + Năm 4: ThS. Nguyễn Anh Thư

          + Năm 3: ThS. Bùi Thị Thuý Nga

          + Năm 2: ThS. Trần Thị Thanh Huyền

          + Năm 1: ThS. Trần Thị Thanh Trúc

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.