Thông báo họp v/v đi thực tập dành cho sinh viên năm thứ III

           Khoa Ngữ văn Nga thông báo: Các sinh viên đã đăng ký học phần Thực tập thực tế 1 đến họp với giáo viên hướng dẫn vào lúc 9g sáng thứ Hai 12/03/18 tại phòng C2-32 (cơ sở Thủ Đức). Nội dung cuộc họp: phổ biến về thời gian thực tập, cách thức đi lại - ăn ở, nội dung cũng như các yêu cầu khi đi thực tập.


          Trong thời gian thực tập, sinh viên sẽ lưu trú tại khách sạn. Đề nghị sinh viên chọn nhóm ở theo phòng trước: 5 sinh viên / 1 phòng (riêng nhóm 4 sinh viên nam thì sẽ ở riêng 1 phòng). Khi đến họp thực tập, sinh viên sẽ nộp lại danh sách phòng cho giáo viên hướng dẫn.


          Vì tính chất quan trọng của cuộc họp, đề nghị tất cả sinh viên phải có mặt.


          Trân trọng.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.