Thông báo về việc tổng hợp thông tin sinh viên ngoại trú năm 2017

       Theo công văn số 347/XHNV-CTSV ngày 3 tháng 3 năm 2017 về việc tổng hợp thông tin sinh viên ngoại trú năm 2017, đề nghị Lớp trưởng các lớp tổng hợp danh sách thông tin sinh viên dưới dạng file Excel theo mẫu sau:

 

DANH SÁCH THÔNG TIN LIÊN LẠC SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

STT

MSSV

Họ và tên

Địa chỉ

Điện thoại

Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Các lớp trưởng gửi file tổng hợp cho cô Trần Thị Thanh Huyền theo email tkxd0112@gmail.com trước ngày 21/03/2017.

           Trân trọng.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.