Danh sách đề tài NCKH - Hội nghị khoa học giảng viên năm học 2015-2016

Tên đề tài

Tác giả

 

1. Đề - thuyết và sự phân chia câu thực tế trong tiếng Nga

 

Тема – рема и актуальное членение в предложении русского языка

TS. Bùi Mỹ Hạnh

2. Các thể thơ Nga

 

Русские стихи – формальные признаки

TS. Bùi Mỹ Hạnh

3. Phương thức xưng hô bằng từ vựng quan hệ huyết thống trong giao tiếp ngoài xã hội

 

Способы выражения формул обращения вокативов родства русского языка во внесемейной обстановке к неродственникам

TS. Nguyễn Vũ Hương Chi

4. Kết hợp từ vựng của động từ đa nghĩa “говорить”

 

Лексическая сочетаемость многозначного глагола говорить

ThS. Dương Thị Thu Hương

5.Từ biểu cảm trong dãy đồng nghĩa và vai trò của ẩn dụ trong việc hình thành tính biểu cảm

 

Эмоциональные слова в синонимических рядах и роль метафоры
в формировании эмоциональности

ThS. Huỳnh Thị Kim Thoa

6.Tri thức nền và việc lĩnh hội ngôn ngữ qua các thành ngữ , tục ngữ tiếng Nga

 

 

ThS. Đỗ Thị Tuyết Nhung

7. Triết lý giáo dục nhân dân thể hiện trong ca dao, tục ngữ của dân tộc Nga và Việt Nam

 

Народная педагогика в русских и вьетнамских пословицах и поговорках

ThS. Bùi Thị Thuý Nga

8. Thủ pháp nghệ thuật so sánh trong tác phẩm văn học của T. Tolstaya

 

Образное сравнение в художественных текстах Т.Толстой

ThS. Đinh Thuỵ Di

9. Các liên kết văn bản trong bài giảng

 

Виды межтекстовых связей в учебной лекции

ThS. Lê Thị Cẩm Thuỷ

10. Chính tả - cách giải thích bằng văn bản

 

Диктант как текстовый парафраз

 

ThS. Trần Thị Thanh Huyền

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.