Thông báo v/v đăng ký sử dụng email sinh viên

Nhằm thống nhất công tác quản lý và triển khai các hoạt động, học tập, sinh hoạt của sinh viên một cách nhanh chóng, hiệu quả. Nhà trường cung cấp email dành cho tất cả sinh viên đang học tại Trường. Mỗi sinh viên được cấp 1 tài khoản email dưới dạng MSSV@hcmussh.edu.vn.

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc triển khai khởi tạo email sinh viên năm học 2019-2020 như sau:

Đối với sinh viên năm thứ nhất (khóa 2019-2023): Sinh viên được cấp 1 địa chỉ email sau khi hoàn tất thủ tục nhập học. Hướng dẫn kích hoạt và sử dụng email sinh viên được gửi về email cá nhân của sinh viên đã đăng ký khi nhập hồ sơ.

Đối với sinh viên khóa 2018 trở về trước chưa đăng ký sử dụng email: sinh viên đăng ký thông tin khởi tạo tài khoản, cụ thể như sau:

- MSSV, Họ và tên;

- Email cá nhân đang sử dụng;

- Số điện thoại liên lạc (dùng để xác thực tài khoản);

- Địa chỉ liên kết đăng ký thông tin: https://bitly.vn/7uw4

Hoặc sử dụng mã QR: (Xem trong Thông báo chính thức tại đây)

Việc đăng ký sử dụng email sinh viên là cần thiết và bắt buộc. Sinh viên đăng ký khởi tạo email của Trường kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/8/2019.

 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.