Về việc rà soát, cập nhật bổ sung thông tin sinh viên đối với tất cả sinh viên hệ chính quy

Ngày 08/4/2019, Phòng Công tác sinh viên đã gửi đến các Khoa/Bộ môn Công văn số 427/XHNV-CTSV về việc rà soát, cập nhật bổ sung thông tin sinh viên đối với tất cả sinh viên hệ chính quy tập trung đang học tập tại trường.

Việc rà soát, cập nhật lần này rất quan trọng và cần thiết bởi:

-  Thứ nhất, việc rà soát và cập nhật các thông tin cá nhân của sinh viên để đảm bảo quyền lợi trước mắt cũng như lâu dài về thông tin của người học theo quy định pháp luật hiện hành.

-  Thứ hai, việc sinh viên thực hiện cập nhật thông tin nội và ngoại trú qua hình thức online nhằm giảm tải cho hoạt động hành chính của các Khoa/Bộ môn.

 

Tuy nhiên, kể từ ngày ra thông báo đến nay, kết quả số lượng sinh viên của quý khoa chưa thực hiện hoàn tất việc rà soát, cập nhật bổ thông tin cá nhân, thông tin nội - ngoại trú còn nhiều, không đạt yêu cầu so với Kế hoạch (xem file danh sách sinh viên đính kèm).

Để đảm bảo việc thực hiện công tác quản lý thông tin sinh viên theo đúng quy định hiện hành, Phòng Công tác sinh viên đề nghị Ban chủ nhiệm khoa quan tâm hơn đến việc truyền thông và yêu cầu các sinh viên có tên trong danh sách tiến hành đăng nhập, rà soát và cập nhật bổ sung thông tin theo hướng dẫn đã thông báo. Trong trường hợp sinh viên đã rà soát và không có bất cứ sự điều chỉnh thay đổi gì về thông tin, thì sinh viên bắt buộc vẫn phải chọn vào lệnh “Cập nhật” để hệ thống máy tính ghi nhận việc đã thực hiện rà soát và cập nhật.

Thời gian gia hạn để sinh viên tiến hành cập nhật, bổ sung thông tin: Từ ngày 13/5/2019 đến hết ngày 25/5/2019. Sau thời gian trên, hệ thống phần mềm máy tính sẽ được khóa. Sinh viên không thực hiện việc rà soát, cập nhật thông tin theo yêu cầu được xem là không chấp hành các quy định của pháp luật và cơ sở đào tạo.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.