Danh sách dự kiến sinh viên bị buộc thôi học và cảnh cáo học vụ từ HKII, 2019 - 2020

  

Khoa ngữ văn Nga thông báo đến sinh viên danh sách dự kiến sinh viên bị buộc thôi học và cảnh cáo học vụ từ học kỳ 2, năm học 2019-2020. Mọi thắc mắc, khiếu nại sinh viên vui lòng gửi phản hồi về cho khoa trước 15h, thứ Hai ngày 27/04/2020 (liên hệ cô Phùng Thị Ngọc Anh).

1. Sinh viên vi phạm các quy định sau sẽ bị cảnh cáo học vụ: 

- Không hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định của Trường;

- Không đạt số tín chỉ tối thiểu do Trường quy định cho ngành đào tạo trong một học kỳ;

- Có ĐTBHK trong học kỳ đầu dưới 3.0 hoặc ĐTBCTL của hai học kỳ liên tiếp dưới 4.0.

Nhấn vào đây để xem danh sách dự kiến bị cảnh cáo học vụ.

2. Trường sẽ ra quyết định buộc thôi học và xóa tên khỏi danh sách sinh viên, nếu sinh viên vi phạm một trong những trường hợp sau:

- Đã hết thời gian tối đa hoàn thành khóa học;

Đã tự ý bỏ học từ một học kỳ chính trở lên - điểm trung bình học kỳ bằng 0 (không) ở một học kỳ chính;

- Bị cảnh cáo học vụ 2 lần liên tiếp.

Nhấn vào đây để xem danh sách dự kiến bị buộc thôi học.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.