Bảng điểm rèn luyện học kỳ 2, năm học 2018-2019 (tạm thời)

   Sinh viên xem bảng điểm rèn luyện tạm thời (chưa cộng điểm kết quả học tập) của học kỳ 2, năm học 2018-2019 tại đây.

   Nếu có thắc mắc/ khiếu nại, sinh viên gửi email về các địa chỉ sau trước ngày 19/08/2019:

     - Năm I, II, III: akhoa90ru@gmail.com (thầy Anh Khoa)

     - Năm IV, V: bttnga@hcmussh.edu.vn (cô Thúy Nga)

   Sau ngày 19/08/2019, nếu không có khiếu nại, bảng điểm này sẽ trở thành bảng điểm chính thức. Mọi thắc mắc sau đó sẽ không được giải quyết.

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.