Học bổng POSCO TJ Park, Hàn Quốc

Thông báo vv đề cử sinh viên nhận Học bổng POSCO TJ Park năm 2018, cụ thể:

 

- Số lượng: 04 suất


- Giá trị học bổng: 500 USD/suất


- Điều kiện dự tuyển:

+ Sinh viên chính quy tập trung, năm 3-4

+ Điểm TB học tập năm học 2017-2018 từ 8,5 và không có môn học lại, ưu tiên các SV đã nhận học bổng POSCO TJ Park năm học 2017-2018

- Sinh viên chưa nhận học bổng tài trợ của tổ chức nào khác trong năm học 2018-2019. 


- Hồ sơ dự tuyển:

+ Bảng thông tin cá nhân theo mẫu, dán hình 3x4 (không quá 6 tháng);

+ Bảng điểm năm học 2017-2018 (02 học kỳ), có xác nhận và đóng dấu;

+ Photo các giấy khen, chứng nhận thành tích. 

 

Khoa xét chọn 1-2 sinh viên theo tiêu chuẩn trên, danh sách đề cử và hồ sơ học bổng gửi về phòng CTSV trước ngày 19/10/2018.

 

Thông báo xem tại đây.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.