Lịch thi học kỳ 2, năm học 2018-2019 các môn cao đẳng tiếng Anh

Sinh viên nhấn vào đây để xem lịch thi.

Lưu ý:
- Kiểm tra danh sách dự thi cuối kỳ trong phần đăng ký học phần của cá nhân trên website của phòng Đào tạo để dự thi đúng lớp. Nếu không có tên, SV phải liên hệ phòng Đào tạo để xin danh sách bổ sung và nộp cho giáo vụ Khoa NV Anh trước ngày thi ít nhất 01 tuần. SV không có tên trong danh sách thi sẽ không được dự thi;
- Có mặt trước giờ thi 15 phút để ổn định phòng thi; 
- Mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND;
- SV đi trễ sau 15 phút phát đề sẽ không được vào phòng thi;
- Tuyệt đối không sử dụng tài liệu, điện thoại di động và các phương tiện truyền phát tin; không trao đổi và nhìn bài bạn;
- Không sử dụng bút chì khi làm bài thi;
- Trong giờ thi không được ra khỏi phòng thi, nếu ra khỏi phòng thi thì phải nộp bài thi.
- SV vi phạm quy chế thi sẽ bị lập biên bản xử lý tùy theo mức độ vi phạm theo biên bản đính kèm.
- Nếu bị sự cố không thể tham gia dự thi được, sinh viên vui lòng làm đơn xin hoãn thi và gửi phòng Đào tạo xem xét. 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.