V/v kiểm tra và kích hoạt email sinh viên

Nhằm thống nhất công tác quản lý và triển khai các hoạt động, học tập, sinh hoạt của sinh viên một cách nhanh chóng và hiệu quả, Nhà trường đã triển khai đăng ký khởi tạo Email dành cho sinh viên của Trường.


Hiện nay công tác khởi tạo tài khoản đã hoàn thành, để sử dụng Email sinh viên cần tiến hành kiểm tra và kích hoạt tài khoản theo hướng dẫn đã được gửi đến Email liên kết (đã đăng ý khỉ khởi tạo tài khoản).


Email được sử dụng trong suốt thời gian học tập tại Trường. Đối với sinh viên tốt nghiệp, tài khoản sẽ chấm dứt hoạt động sau 30 ngày kể từ ngày sinh viên nhận được thông báo dừng cung cấp dịch vụ (được gửi qua địa chỉ Email liên kết).


Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng Email sinh viên với mục đích hoạt động, tuyên truyền các nội dung trái pháp luật. Các trường hợp vi phạm, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định.

 

Thông báo xem tại đây.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.