Thông báo v/v xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2019-2020

THÔNG BÁO

Về việc xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2019-2020

Căn cứ theo các quy định hiện hành, Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên trong học kỳ 1, năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

 1. Sinh viên thuộc đối tượng miễn giảm học phí:

STT

Đối tượng

Hồ sơ gồm có:

A. Đối tượng được miễn 100% học phí

 

1

Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được hợp nhất tại văn bản số 01/VBHN-VPQH ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Văn phòng Quốc hội.

 • Giấy xác nhận sinh viên thuộc đối tượng do cơ quan quản lý đối tượng người có công xác nhận;
 • Bản sao y chứng thực giấy khai sinh;
 • Bản sao y chứng thực sổ hộ khẩu

2

Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo

- Giấy xác nhận khuyết tật hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của UBND cấp huyện.

- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo

3

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

 • Bản sao y chứng thực Giấy khai sinh của sinh viên;
 • Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp.

4

Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn:

 • Bản sao y chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận thường trú tại địa phương;
 • Bản sao y chứng thực giấy khai sinh của sinh viên.

5

SV dưới 22 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ.

 • Bản sao Giấy chứng tử của cả cha và mẹ;
 • Bản Giấy khai sinh của sinh viên.

B. Đối tượng giảm 70% học phí

6

Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền

 • Bản sao y chứng thực Sổ hộ khẩu thường trú hoặc Giấy đăng ký tạm trú;

- Bản sao y chứng thực Giấy khai sinh của sinh viên.

C. Đối tượng giảm 50% học phí

7

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên

 • Bản sao y chứng thực sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do Tổ chức bảo hiểm xã hội cấp

2. Thu hồ sơ xét cấp tiền học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập (dành riêng cho sinh viên khuyết tật) sinh viên nộp hồ sơ xét mỗi học kỳ:

Đối tượng: Sinh viên khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp học bổng hỗ trợ số tiền bằng 80% mức lương cơ sở theo quy định hiện hành (10 tháng/năm học); được hỗ trợ kinh phí để mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập với mức 1.000.000 đồng/người/năm học.

Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị “Cấp tiền học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập;

- Giấy chứng nhận về khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp (bản sao có chứng thực);

- Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (bản sao có chứng thực).

3.  Thu hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí học tập đối với SV là người dân tộc thiểu số (sinh viên nộp hồ sơ xét mỗi học kỳ):

Đối tượng: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo sẽ được cấp hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở theo quy định hiện hành (10 tháng/ năm học /sinh viên); số năm được hỗ trợ theo thời gian đào tạo chính thức của khóa học.

Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu)

- Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo (bản sao có chứng thực);

- Giấy khai sinh (bản sao có chứng thực).

 1. Thời gian, địa điểm thực hiện:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ  ngày 26/8/2019 đến hết ngày 16/9/2019

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác sinh viên (phòng B.002 – Cơ sở Đinh Tiên Hoàng hoặc phòng A.006 – Cơ sở Thủ Đức) (Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ số điện thoại: 028. 38293828 – số nội bộ: 111)

Lưu ý:

      - Sinh viên phải nộp hồ sơ đầy đủ và đúng thời gian quy định. Nhà trường sẽ không giải quyết các trường hợp nộp hồ sơ không đúng thời gian quy định.

      - Trường hợp sinh viên thuộc diện được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau, sinh viên chỉ được xét hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.

      - Trường hợp sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí, học đồng thời 2 ngành cùng một lúc, chỉ được giải quyết chế độ ưu đãi tại ngành một.

- Sinh viên thuộc các đối tượng liên quan đến hộ nghèo, cận nghèo phải nộp lại hồ sơ xét miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập mỗi học kỳ (2 lần / năm).

      - Kết quả chính thức sinh viên được miễn giảm học phí sinh viên xem tại website phòng Công tác Sinh viên: http://ctsv.hcmussh.edu.vn (dự kiến ngày 20/10/2019).


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.