Gia hạn thời gian dự tuyến chương trình học bổng và giải thưởng KOVA 2018

Ngày 02/5/2018, Phòng Công tác sinh viên đã gửi thông báo số 570/TB-XHNV-CTSV "về việc triển khai chương trình học bổng và giải thưởng KOVA năm 2018".

Do nhu cầu thực tế và để tạo thêm thời gian cũng như cơ hội cho các sinh viên có thêm điều kiện tham gia dự tuyển chương trình học bổng và giải thưởng KOVA năm nay. Ủy ban giải thưởng KOVA đã đồng ý mở rộng thời gian dự tuyển học bổng KOVA năm 2018 đến hết ngày 22/6/2018.

Thông tin chi tiết về chương trình Học bổng vui lòng xem thêm tại đây.

Công văn đề cử và hồ sơ dự tuyển của sinh viên vui lòng gửi về phòng Công tác sinh viên trước 17g00 ngày 22/6/2018.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.