Về việc đăng ký sử dụng email của sinh viên

Nhà trường triển khai cung cấp email dành cho sinh viên hệ chính quy đang theo học tại Trường (bắt buộc), mỗi sinh viên sẽ được tạo 01 tài khoản email (miễn phí) theo mẫu MSSV@st.hcmussh.edu.vn.

 

Sinh viên đăng ký tạo tài khoản với thông tin cụ thể như sau:

 

- MSSV, Họ và Tên;

- Email cá nhân đang dùng;

- Số điện thoại liên lạc (dùng để xác thực tài khoản);

- Địa chỉ liên kết đăng ký, tại đây

 

Hoặc dùng mã QR 

 

Sinh viên đăng ký thông tin để tạo tài khoản đến hết ngày 19/11/2018.

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.