Theo thông báo của Tập đoàn LOTTE, Hàn Quốc. Năm học 2019-2020, Tập đoàn LOTTE tiếp tục trao tặng các suất học bổng dành cho sinh viên vượt khó học tập của nhà Trường. Thông tin học bổng cụ thể như sau:

 1. Số lượng: 08 suất.
 2. Giá trị học bổng: 400 USD/suất.
 3. Điều kiện dự tuyển:
  • -Sinh viên hệ chính quy tập trung năm thứ 3, thứ 4 hoặc năm thứ 5 (khoa Ngữ văn Nga);
  • Hoàn cảnh gia đình khó khăn;
  • Kết quả học tập năm học 2018 – 2019 ≥ 7.00;
  • Chưa nhận học bổng tài trợ nào khác trong năm học 2019 - 2020.
 4. Hồ sơ dự tuyển:
 • Đơn dự tuyển học bổng (theo mẫu);
 • Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn;
 • Phiếu điểm năm học 2018 – 2019 (02 học kỳ) có xác nhận của Phòng Đào tạo;
 • Bản photo các giấy chứng nhận, thành tích (nếu có).

Phòng Công tác sinh viên đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa/bộ môn thông báo rộng rãi thông tin học bổng trên cho sinh viên được biết. Mỗi khoa/bộ môn xét chọn 1 sinh viên đạt tiêu chuẩn tham gia dự tuyển học bổng này. Công văn đề cử và hồ sơ dự tuyển học bổng của sinh viên vui lòng gửi về phòng Công tác sinh viên trước ngày 30 tháng 8 năm 2019.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.