Danh sách dự kiến SV bị buộc thôi học & cảnh cáo học vụ từ HK2, 2018-2019

     Khoa Ngữ văn Nga thông báo đến sinh viên danh sách dự kiến bị cảnh cáo học vụ & buộc thôi học từ học kỳ 2, năm học 2018-2019. Mọi thắc mắc, khiếu nại sinh viên phản hồi đến khoa (liên hệ thầy Khoa) trước ngày 26/04/2019.

     1. Sinh viên vi phạm các quy định sau sẽ bị cảnh cáo học vụ:

     - Không hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí theo quy định của Trường

     - Không đạt số tín chỉ tối thiểu trong 1 học kỳ

     - Có ĐTB học kỳ dưới 3.0 hoặc hoặc điểm trung bình chung của 2 học kỳ liên tiếp dưới 4.0

     Nhấn vào đây để xem danh sách dự kiến cảnh cáo học vụ.

     2. Sinh viên vi phạm các quy định sau sẽ bị buộc thôi học:

     - Đã hết thời gian tối đa hoàn thành khóa học

     - Đã tự ý bỏ học từ 1 học kỳ chính trở lên; có điểm trung bình bằng 0.0 ở 1 học kỳ chính

     - Bị cảnh cáo học vụ 2 lần liên tiếp

     Nhấn vào đây để xem danh sách dự kiến buộc thôi học. 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.