Kỷ yếu 40 năm thành lập Khoa ngữ văn Nga

Tuyển tập bài viết từ giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên của Khoa Ngữ văn Nga, hướng đến Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Khoa. Với chủ đề xuyên suốt "40 năm - những tháng ngày tươi đẹp", kỷ yếu tập hợp những mẫu chuyện nhỏ, kỷ niệm và tình cảm dành cho tiếng Nga và tập thể đại gia đình khoa Nga.

Tải về tại đây: Kỷ yếu 40 năm - Những tháng ngày tươi đẹp

 

KHOA NGỮ VĂN NGA

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.