Thông báo v/v đăng ký môn học tự chọn cho sinh viên năm IV và năm V trong học kỳ 1, năm học 2017-2018

     Trong học kỳ 1 năm học 2017-2018, Khoa Ngữ văn Nga sẽ mở các môn học tự chọn dành cho sinh viên năm IV (khóa 2014) và năm V (khóa 2013). Sinh viên đăng ký các môn học cho lớp trưởng theo thông tin: tên môn học, họ và tên, mã số sinh viên. Các lớp trưởng tổng hợp danh sách theo từng môn học và gửi file về email akhoa90ru@gmail.com trước ngày 23/04/2017.


     Lưu ý: Để mở lớp, mỗi môn học phải có tối thiểu 20 sinh viên đăng ký.

 

     * Trong học kỳ 1 năm học 2017-2018, sinh viên năm IV phải tích lũy đủ 4 tín chỉ tự chọn (tương đương 2 môn học). Sinh viên chọn 2 trong 6 môn học sau:

 

Môn học

Số tín chỉ

Số tiết

Nghe 5

2

30

Đọc 5

2

30

Viết 5

2

30

Dịch Nga-Việt 2

2

30

Đất nước học

2

30

Ngữ nghĩa học

2

30

 

     * Trong học kỳ 1 năm học 2017-2018, sinh viên năm V phải tích lũy đủ 6 tín chỉ tự chọn (tương đương 3 môn học). Sinh viên chọn 3 trong 8 môn học sau:

 

Môn học

Số tín chỉ

Số tiết

Văn học Nga thế kỷ XX

2

30

Tiếng Nga thương mại

2

30

Tiếng Nga du lịch

2

30

Văn phong học & tu từ

2

30

Phương pháp giảng dạy ngọai ngữ

2

30

Lý thuyết dịch

2

30

Văn hoá Nga 2

2

30

Thành ngữ học

2

30

 

        Giáo vụ

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.