Thông báo nộp sổ rèn luyện học kỳ 2, 2017-2018

1. Sinh viên tiến hành tự chấm điểm rèn luyện học kỳ 2, năm học 2017-2018 và nộp cho Lớp trưởng. Khoa chỉ nhận sổ rèn luyện từ các Lớp trưởng, không nhận riêng lẻ.

 

2. Giáo viên chủ nhiệm và Lớp trưởng tổ chức họp lớp để đánh giá điểm rèn luyện của từng sinh viên dựa trên các hoạt động của Khoa, Đoàn, Hội.

 

3. Lớp trưởng ghi "Biên bản họp lớp chấm điểm rèn luyện", sau đó đưa Biên bản cho Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) xem xét và ký vào. 

 

4. Lớp trưởng nộp sổ rèn luyện và Biên bản có chữ ký của GVCN về Văn phòng Khoa trước ngày 02/06/2018.

 

5. Danh sách GVCN năm học 2017-2018:

+ Năm I (khóa 2017): ThS. Lê Thị Đức Hải 
+ Năm II (khóa 2016): ThS. Trần Thị Thanh Trúc
+ Năm III (khóa 2015): ThS. Trần Thị Thanh Huyền
+ Năm IV (khóa 2014): ThS. Nguyễn Anh Thư
+ Năm V (khóa 2013): ThS. Đỗ Thị Tuyết Nhung


 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.