Thông báo v/v đăng ký môn học tự chọn cho sinh viên năm IV và năm V trong năm học 2019-2020

            Trong năm học 2019-2020, Khoa Ngữ văn Nga sẽ mở các môn học tự chọn dành cho sinh viên năm IV (khóa 2016) và năm V (khóa 2015). Sinh viên đăng ký các môn học tự chọn online theo link google form sau trước ngày 23/04/2019: 

   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t42OKH9LWZCvyW07W5l6KFDsy483y4BudfUty0Y9xLM/edit?usp=sharing

           

     Lưu ý: Để mở lớp, mỗi môn học phải có tối thiểu 20 sinh viên đăng ký. Khoa sẽ sắp xếp thứ tự giảng dạy các môn học căn cứ theo tình hình nhân sự của Khoa.


     * Trong năm học 2019-2020, sinh viên năm IV phải tích lũy đủ 8 tín chỉ tự chọn (tương đương 4 môn học). Sinh viên chọn 4 trong 7 môn học sau:

 

Môn học

Số tín chỉ

Số tiết

Nghe 5

2

30

Đọc 5

2

30

Viết 5

2

30

Dịch Nga-Việt 2

2

30

Dịch Việt-Nga 2

2

30

Đất nước học

2

30

Ngữ nghĩa học

2

30

 

     * Trong năm học 2019-2020, sinh viên năm V phải tích lũy đủ 12 tín chỉ tự chọn (tương đương 6 môn học). Sinh viên chọn 6 trong 8 môn học sau:

 

Môn học

Số tín chỉ

Số tiết

Văn học Nga thế kỷ XX

2

30

Tiếng Nga thương mại

2

30

Tiếng Nga du lịch

2

30

Văn phong học & tu từ

2

30

Phương pháp giảng dạy ngọai ngữ

2

30

Lý thuyết dịch

2

30

Văn hoá Nga 2

2

30

Thành ngữ học

2

30

 

                                                                                      Giáo vụ

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.