Thông báo đăng ký môn học tự chọn cho năm học 2020-2021

Trong năm học 2020-2021, Khoa Ngữ văn Nga sẽ mở các môn học tự chọn dành cho sinh viên năm IV (khóa 2017) và năm V (khóa 2016). Sinh viên đăng ký online các môn học tự chọn theo link Google form phía dưới trước 17:00 giờ ngày 01/07/2020.

Lưu ý: Để mở lớp, mỗi môn học phải có 20-25 sinh viên đăng ký. Khoa sẽ sắp xếp thứ tự giảng dạy các môn học căn cứ theo tình hình nhân sự của Khoa.

 

* Theo chương trình đào tạo năm 2014, trong năm học 2020-2021 sinh viên năm V (khóa 2016) phải tích lũy đủ 12 tín chỉ tự chọn (tương đương  6 môn học). Sinh viên chọn 6 trong 8 môn học sau:

Tên học phần

HP

Số tín chỉ

Số tiết

Văn học Nga thế kỷ XX

NVN052

2

30

Thành ngữ học

NVN033

2

30

Tiếng Nga du lịch

NVN044

2

30

Tiếng Nga thương mại

NVN045

2

30

Văn hóa Nga 2

NVN050

2

30

Lý thuyết dịch

NVN060

2

30

Văn phong học & tu từ

NVN058

2

30

Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ

NVN032

2

30

 

  

  

  * Theo chương trình đào tạo năm 2016,  trong năm học 2020-2021 sinh viên năm IV (khóa 2017) phải tích lũy đủ 20 tín chỉ tự chọn (tương đương 10 môn học). Sinh viên chọn 4 môn trong học kỳ 1 và 6 môn trong học kỳ 2:

Tên học phần

HP

Số tín chỉ

Số tiết

Định hướng tự chọn cho học kỳ 1 năm IV: 8 tín chỉ (sinh viên chọn 4 trong 8 môn sau)

Nghe 5

NVN020.1

2

30

Nói 5

NVN027

2

30

Đọc 5

NVN013

2

30

Viết 5

NVN057

2

30

Dịch Việt-Nga 2

NVN008

2

30

Đất nước học

NVN080

2

30

Văn hoá Nga 2

NVN050

2

30

Tiếng Nga du lịch

NVN044

2

30

Định hướng tự chọn cho học kỳ 2 năm IV: 12 tín chỉ (sinh viên chọn 6 trong 8 môn sau)

Nói 6

NVN028

2

30

Ngữ nghĩa học

NVN022

2

30

Văn học Nga thế kỷ XX

NVN052

2

30

Thành ngữ học

NVN033

2

30

Tiếng Nga thương mại

NVN045

2

30

Lý thuyết dịch

NVN084

2

30

Văn phong học & tu từ

NVN079

2

30

Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ

NVN032

2

30

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Link đăng ký:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hObQqX2D6CJ2tHqjDLkZDpimAKmJo0tmhW5Cv5n7gY4/edit?usp=sharing

 

                                                                   Giáo vụ


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.