Chương trình Học bổng và giải thưởng Kova lần thứ 16

Thông báo từ phòng CTSV về Chương trình Học bổng Kova (Học bổng "Nghị lực") và giải thưởng Kova (Hạng mục "Triển vọng") lần thứ 16, năm 2018 với thông tin về đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự tuyển. Các bạn sinh viên vui lòng xem tại đây.

Tải về Đơn đăng ký tham gia Học bổng Kova 2018 tại đây.

Tải về Đơn đăng ký tham gia Giải thưởng Kova 2018 tại đây.

Hạn đăng ký và danh sách sinh viên dự tuyển gửi về phòng CTSV trước ngày 18/5/2018.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.