Danh sách sinh viên đăng ký học phần Cú pháp học 1 - Học kỳ 2 2016-2017

     Trong quá trình đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2016-2017, do sai sót trong việc giới hạn sĩ số nên học phần Cú pháp học 1 có quá đông sinh viên đăng ký, không đảm bảo chất lượng học tập.

     Nay Khoa Ngữ văn Nga thông báo danh sách sinh viên đăng ký thành công học phần (tổng cộng 40 sinh viên) này. Các sinh viên bị huỷ tên do đăng ký sau so với các sinh viên có tên trong danh sách này.

STT Student ID StudentName
1 1257020009 Đinh Kiên Cương
2 1257020010 Lâm Huyền Diệu
3 1257020013 Đỗ Duy
4 1257020017 Lương Thị Bích Hà
5 1257020018 Nguyễn Thị Thu Hà
6 1257020020 Nguyễn Thị Phượng Hằng
7 1257020022 Nguyễn Thị Mỹ Hoa
8 1257020024 Bùi Thị Lan Hương
9 1257020031 Phan Thị Trà My
10 1257020033 Trần Hồng Ngọc
11 1257020035 Tăng Thị Quỳnh Như
12 1257020037 Nguyễn Hồ Tiểu Phụng
13 1257020039 Trần Thị Kim Phượng
14 1257020043 Trần Thị Phương Thảo
15 1257020044 Trần Thị Thu Thảo
16 1257020046 Lê Phạm Phương Trang
17 1257020048 Lê Vũ Ngọc Trâm
18 1257020049 Trần Ngọc Trâm
19 1257020051 Bùi Thị Trinh
20 1257020058 Trần Minh Tuyền
21 1257020060 Lê Phương Uyên
22 1257020061 Nguyễn Hạ Uyên
23 1257020066 Phan Đào Tuấn Anh
24 1257020073 Phạm Lê Duy
25 1257020078 Phạm Bích Liên
26 1257020082 Trần Thị Thanh Ngọc
27 1257020086 Lê Nguyễn Hồng Nhi
28 1257020089 Ngô Thục Oanh
29 1257020096 Nguyễn Thị Tho
30 1357020003 Nguyễn Ngọc Bi
31 1357020011 Huỳnh Thị Ngọc Dung
32 1357020013 Nguyễn Thị Mỹ Duyên
33 1357020014 Nguyễn Thị Thùy Duyên
34 1357020026 Nguyễn Lê Huy
35 1357020033 Lê Thị Mỹ Lệ
36 1357020038 Lê Thị Thảo Linh
37 1357020067 Nguyễn Thị Thu Thanh
38 1357020091 Hàn Nguyễn Phúc Uyên
39 1357020093 Nguyễn Thị Tường Vi
40 1357020094 Phan Thị Thu Vi


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.