24/11/2020

Vào lúc 8h30 sáng, ngày 25 tháng 11 năm 2020, khoa Ngữ văn Nga đã tố chức buổi tọa đàm Nghe sinh viên nói - Nói sinh viên nhằm mục đích phổ biến đến sinh viên những thông tin cần thiết và quan trọng về nhiệm vụ, quyền lợi của sinh viên, đồng thời cũng để lắng nghe tâm tư và giải đáp những băn khoăn, trăn trở của của bạn về việc học tập ở đại học.