21/07/2020

Vào lúc 13 giờ 30, thứ Bảy, ngày 18 tháng 07 năm 2020, tại phòng Hội thảo P2-05, Nhà Điều hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM đã diễn ra buổi chiếu Opera "Eugene Onegin" do Khoa Ngữ văn Nga phối hợp với nhóm bạn yêu nhạc cổ điển "Saigon Classical Music Group" cùng tổ chức.