06/03/2019
Trong 2 ngày 02-03/03 vừa qua, các bạn sinh Viên khoa Ngữ văn Nga đã trải qua một hoạt động hết sức vui tươi và năng động. Đó là chương trình hội trại được tổ chức thường niên nhằm đem đến cho các bạn sinh viên một sân chơi lành mạnh.